Mạo từ (Articles)

Mạo từ (Articles) Mời bạn cùng Anh Ngữ Huy Hoàng – Top 10 Trung Tâm Anh Ngữ Tốt Nhất Tại Vũng Tàu tìm hiểu tất…

Thán từ (Interjections)

Thán từ (Interjections) Cùng Anh Ngữ Huy Hoàng Vũng Tàu – Top 10 Trung Tâm Anh Ngữ Tốt Nhất Vũng Tàu tìm hiểu về thán…

Liên từ (Conjunctions)

Liên từ (Conjunctions) Cùng Anh Ngữ Huy Hoàng Vũng Tàu – Top 10 Trung Tâm Anh Ngữ Tốt Nhất Vũng Tàu tìm hiểu tất tần…

Giới từ (Prepositions)

Giới từ (Prepositions) 1. Định nghĩa (Definition) Giới từ là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ với một…

Câu bị động (Passive Sentences)

Câu bị động (Passive Sentences) Cùng Anh Ngữ Huy Hoàng Vũng Tàu – Top 10 Trung Tâm Anh Ngữ Tốt Nhất Vũng Tàu nâng cao ngữ…

Chúc ngủ ngon bằng Tiếng Anh

Chúc ngủ ngon bằng Tiếng Anh Ngoài câu “Good night” thông thường, bạn có thể dành những lời chúc ngọt ngào, ấn tượng đến bạn…

“Practise” hay “practice”

“Practise” hay “practice” “Practise” và “practice” trông rất giống nhau nhưng nghĩa và cách dùng của chúng thì rất khác nhau. Thực tế, có nhiều…

Phân biệt “learn” và “study”

Phân biệt “learn” và “study” Cùng là động từ và có nghĩa “học” trong tiếng Việt, “learn” và “study” là cặp từ khiến nhiều người…