Câu bị động (Passive Sentences)

Câu bị động (Passive Sentences) 1. Câu chủ động và câu bị động (Active and Passive sentences): Trong câu chủ động, người hay vật ở…

Câu điều kiện (Conditional sentences)

Câu điều kiện (Conditional sentences) 1. Giới thiệu (Introduction): Câu điều kiện gồm có hai phần: một phần nêu lên điều kiện (thường bắt đầu…

Chúc ngủ ngon bằng Tiếng Anh

Chúc ngủ ngon bằng Tiếng Anh Ngoài câu “Good night” thông thường, bạn có thể dành những lời chúc ngọt ngào, ấn tượng đến bạn…

“Practise” hay “practice”

“Practise” hay “practice” “Practise” và “practice” trông rất giống nhau nhưng nghĩa và cách dùng của chúng thì rất khác nhau. Thực tế, có nhiều…

Phân biệt “learn” và “study”

Phân biệt “learn” và “study” Cùng là động từ và có nghĩa “học” trong tiếng Việt, “learn” và “study” là cặp từ khiến nhiều người…